Chính sách thanh toán

Khi mua hàng khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản hoặc máy cà thẻ thông qua tài khoản ngân hàng  của chúng tôi.


Bình luận
Gọi ngay : 038 513 7879
Gọi ngay : 038 513 7879